Phú Minh, Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội

Thẻ: siêu âm thai kỳ siêu âm thai 9 tuần tuổi