Phú Minh, Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội

Thẻ: siêu âm thai 28 tuần tuổi