Phú Minh, Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội

Thẻ: hình ảnh siêu âm thai 11 tuần