Phú Minh, Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội

Xem xét vai trò của công nghệ mới trong ngành dược

Đối với các bác sĩ kê đơn và dược sĩ, CNTT có thể cho phép lưu trữ hồ sơ bệnh nhân có cấu trúc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kê đơn điện tử, pha chế và quản lý thuốc, tự động hóa việc xử lý thuốc trong chuỗi cung ứng và cung cấp các công cụ để theo dõi hiệu quả và an toàn của thuốc đang sử dụng. Do đó, CNTT có thể cải thiện sự an toàn của bệnh nhân, cho phép các chuyên gia cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao và giúp bệnh nhân tận dụng tối đa các loại thuốc của họ.

Tận dụng tối đa hệ thống

Dược sĩ đã sử dụng các hệ thống CNTT để hỗ trợ công việc hàng ngày của họ và khi xem xét các yêu cầu CNTT đối với các hoạt động làm việc mới nổi, dược sĩ nên xem xét các chức năng nào có thể được cung cấp bởi các hệ thống mà họ đã sử dụng.

Ví dụ, tất cả các nhà thuốc sử dụng hệ thống quản lý nhà thuốc cho hồ sơ thuốc, pha chế, ghi nhãn, đặt hàng và kiểm soát chứng khoán. Tuy nhiên, nhiều nhà thuốc không sử dụng tất cả các chức năng có sẵn của hệ thống của họ, ví dụ, các mô-đun để xử lý các dịch vụ lấy bệnh nhân làm trung tâm, chẳng hạn như sử dụng thuốc đánh giá hoặc can thiệp theo toa.

 

Sức mạnh của Internet

Internet đã được áp dụng rộng rãi cho kinh doanh và truyền thông xã hội. Trong tương lai, khi việc sử dụng internet trở nên phổ biến, có thể có sự gia tăng số lượng các hiệu thuốc internet và sử dụng internet để hiển thị và phổ biến thông tin về thuốc và sức khỏe từ các hiệu thuốc.

Hiện tại, các nền tảng dựa trên web an toàn có sẵn từ các nhà cung cấp khác nhau để hỗ trợ các dịch vụ dược phẩm nâng cao và các sáng kiến ​​y tế công cộng. Việc sử dụng chúng sẽ tăng lên và các nền tảng web cũng sẽ được sử dụng như một cổng thông tin liên lạc để cung cấp thông tin cho dược sĩ từ các cơ sở chăm sóc khác (ví dụ: thông tin xuất viện).

Kê đơn và xả điện tử

Hệ thống kê đơn điện tử (EP) tự động hóa việc kê đơn, cung cấp và quản lý thuốc trong bệnh viện, nơi chúng đã được chứng minh là làm giảm lỗi thuốc và có tác động lớn đến sự an toàn của bệnh nhân. Tuy nhiên, hiệu quả của việc giảm lỗi phụ thuộc vào thiết kế hệ thống và một hệ thống được triển khai kém thực sự có thể làm tăng tỷ lệ lỗi.

Các hệ thống EP đã đi tiên phong ở Mỹ vào đầu những năm 1990, nhưng vẫn còn tương đối ít bệnh viện ở Anh có hệ thống EP toàn bệnh viện. Quỹ Công nghệ, được Chính phủ công bố vào tháng 5 năm 2013, hy vọng sẽ tăng việc áp dụng và sử dụng EP trong bệnh viện.

 

5

No Responses

Write a response